Anmälan

Du anmäler dig själv eller flera och betalar direkt via anmälningsportalen:ANMÄLNINGSAVGIFT
Ordinarie anmälningsavgift Långa banan 90 km är 400 kr.
Ordinarie anmälningsavgift Korta banan ca 57 km är 350 kr.

Ungdomar upp till och med 16 år och pensionär startar för halva avgiften. Anmälan checkar FÖDELSEÅR!

Om du absolut endast kan anmäla dig via inbetalning på vårt Bankgirokonto 206-2867 uppge – TROSATRAMPEN, namn, eventuell klubb eller bara Ort, e-postadress, födelseår samt 90 km startgrupp 1, 2, 3, 4 eller Korta banan 57 km- OBS! Om du har mobilnummer meddela gärna det också vid anmälan även närmast anhörig och telefon. Du godkänner i och med din anmälan att ditt namn får publiceras på Internet. Ingen prisutdelning eller premiering av de snabbaste kommer att ske. 

RACEONE  DELA DITT LOPP TILL VÄNNER OCH BEKANTA!
Ladda ned RaceOne appen från APP STORE eller GOOGLE PLAY
Sök på Trosatrampen 90km alt. Trosatrampen 57 km.
1. Anmäl dig till loppet.
2. Aktivera loppet i appen några timmar innan start.
3. Ha med mobilen under loppet. Statistik och dina följare sparas.

Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring för alla
lopp i Sverige under 1 år. Pris 155 kr.
Flera olika valmöjligheter till exempel Startklar Plus
som även gäller under träning. Pris 275 kr.

Som vanligt om du anmäler dig som Ride of Hope cyklist går 100 kr till Barncancerfonden! Barncancerfonden  Ride of Hope på Facebook

ORDINARIE ANMÄLNINGSDAG
Anmälan ska vara oss tillhanda senast onsdag 10 maj. 

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan som inkommer efter onsdag 10 maj (f o m torsdag 11 maj) hanteras som efteranmälan. Efteranmälan + 100kr. OBS! 
Efteranmälan kan du också göra via ANMÄLNINGSPORTALEN kommer vara öppen ända till start 14 maj.
Oftast vet du redan på kvällen innan om du ska delta!
Efteranmäl dig i god tid innan du kommer till Norrbyvallen på söndag 14 maj – du får reda på ditt startnummer senast sista veckan om du anmält dig tidigare.
Vi vill undvika manuell efteranmälan och betalning på plats. 
Kom ihåg ditt startnummer
(syns i deltagarlistan senast 11 maj) så går det snabbare vid nummerlappsutlämningen.