Kartor

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA CYKLISTER!
Sträckan Hälgö – Tystberga är nu i så dåligt skick framför allt på 4 ställen att vi inte kan garantera cyklisternas säkerhet, i synnerhet vid klungkörning, utan tvingas nu i sista stund slopa den sträckan och i stället åka via Bälinge – Tystberga.

Därmed blir nya sträckningen kartor:
korta banan ca 47 km
långa banan ca 80 km

Länkar STRAVA TT2023
Trosatrampen 80 km
Trosatrampen 47 km

Tyvärr kunde inte Trafikverkets underleverantör Terranor uppfylla vår vädjan att hinna fylla i och iordningsställa de värsta 4 ställena.  Vi får ändå hoppas på att hela den sträckan kommer att hinnas åtgärdas till 2024 – vilket är planerat.

Var vänlig NOTERA ditt STARTNUMMER för att underlätta nummerlapps utdelningen

80 km

Trosatrampen omdragen nu 80 km

47 km

Kortad bana Trosatrampen 47 km

TIDIGARE innan omdragning KARTOR TT2023
KARTOR länkar
Map My Ride kartor: | 90km | 57km |
GPX fil 90km
GPX fil 57km

90 KM

57 KM

Både 90km och 57km